nieuws

18 sep 2000, 00:12

CDA wil zendtijd voor politieke partijen op TV Noord

De CDA-statenfractie vindt dat politieke partijen zendtijd moeten krijgen op TV Noord. Het CDA denkt dat dit de betrokkenheid van de burger bij de provinciale politiek vergroot.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook zouden politieke partijen zich met de tv-spotjes beter kunnen profileren. De CDA-fractie bracht deze wens naar voren tijdens de behandeling van de notitie ‘Provincie, profiel en communicatie’. Deze nota moet wat doen aan het onduidelijke imago van de provincie Groningen.
De CDA-fractie heeft inmiddels een oriënterend gesprek gehad met de directie van TV Noord. De partij wacht nu de reacties van de andere fracties af op het voorstel. In de provincie Limburg hebben politieke partijen sinds 5 september zendtijd op de regionale tv-zender.
Vorige week leverde bestuursvoorzitter R. Vos van TV Noord nog felle kritiek op de bemoeienissen van de provinciale politiek op de programmering. De gedeputeerden willen graag dat TV Noord meer aandacht besteedt aan streektaal en Groningse cultuur. Daarbij ging het slechts om suggesties, benadrukten de provinciale bestuurders.