nieuws

18 sep 2002, 00:12

CDA provincie Groningen in de bres voor RTV Noord

Het met een ingrijpende bezuinigingsronde bedreigde RTV Noord heeft steun gekregen van de fracties van het CDA in de drie Noordelijke provincies.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens een politiek beraad hebben de gezamenlijke CDA-statenfracties in Noord-Nederland het opgenomen voor de regionale omroepen in het noorden. De drie statenfracties die afgelopen weekend bijeen kwamen waren het erover eens dat deze omroepen niet geconfronteerd mogen worden met kortingen. Er is juist eerder aanleiding om deze omroepen meer geld te geven, aldsus de CDA fracties ‘zodat zij invulling kunnen blijven geven aan de publieke radio en TV in de regio’.
De gezamenlijke CDA- fracties bleken ook van mening dat de afspraken die er met het vorige kabinet zijn gemaakt over de Hanzelijn en de Zuiderzeelijn onverkort moeten worden uitgevoerd. Geluiden uit het kabinet dat mogelijk de aanleg van de Hanzelijn met enkele jaren zou worden uitgesteld zijn ‘niet acceptabel’. De aanwezige noordelijke CDA Tweede Kamerleden kregen de boodschap mee zich hier hard voor te maken. De noordelijke provincies zijn met 7 kamerleden goed vertegenwoordigd in de CDA-fractie. De statenfracties vinden dat deze vertegenwoordigers zich sterk moeten maken voor de noordelijke belangen.