nieuws

16 sep 2002, 00:12

CDA Groningen: ‘Noorden in actie tegen plannen Melkert-banen’

Het CDA in de provincie Groningen is het oneens met de plannen van het kabinet voor afschaffen van de Melkertbanen. Het CDA heeft wel kritiek op de wijze waarop die Melkert-banen nu functioneren, maar door te snijden in het budget wordt het kind met het badwater weggegooid, zo meent CDA Statenlid Jager. Hij vindt dat de Noordelijke provincies samen in verzet moeten komen tegen de kabinetsplannen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Jager is het probleem met de huidige Melkertbanen wel dat mensen te lang een gesubsidieerde baan houden. ‘Er is te weinig doorstroming van de Melketiers naar echte, betaalde banen. We moeten er voor zorgen dat die doorstroming er wel komt. Dat is beter dan de huidige regeling zodanig af te schaffen dat de mensen met de Melkertbanen gewoon terug gaan naar de Bijstand’.
Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze week bekend gemaakt dat er fors zal worden bezuinigd op de gesubsidieerde arbeid. In een brief aan alle gemeenten heeft de staatssecretaris de gemeentebesturen sterk geadviseerd om geen nieuwe instroom in de gesubsidieerde arbeid toe te laten.
Volgens de CDA Statenfractie in Groningen heeft de staatssecretaris gelijk als hij stelt dat de uitstroom uit de gesubsidieerde arbeid naar regulier werk zeer tegenvalt. Dit onderdeel van het gevoerde beleid heeft absoluut te weinig aandacht gehad bij het vorige Kabinet. ”De Melkertbaan heeft gefaald als arbeidsmarktinstrument”, zo stelt CDA Statenlid Jager.
Ook de gevolgen voor de sectoren waarin de meeste gesubsidieerde banen worden ingezet, zouden volgens de CDA Statenfractie te groot zijn. “Het kabinet wil duidelijke verbetering in de zorg, het onderwijs en op het gebied van veiligheid. Juist in deze sectoren zijn veel mensen met een gesubsidieerde baan actief. Wij verwachten concrete plannen van het kabinet om de kwaliteit in die sectoren te verbeteren.”
In overleg met de CDA fracties in Drenthe en Fryslân zal worden bekeken welke maatregelen moeten worden genomen om eventuele negatieve effecten voor het Noorden te beperken. “In Noordelijk verband zouden de Provincies één lijn moeten trekken richting het Kabinet. Doorstroom van gesubsidieerde arbeid naar een reguliere baan vinden wij het doel waar het beleid op moet worden gericht. Een massale uitstroom naar de bijstand is voor ons onacceptabel”. Woensdag zullen Provinciale Staten van Groningen spreken over dit onderwerp.