nieuws

25 feb 2002, 00:12

CDA Groningen laakt gedrag Antillianen in wijk Lewenborg

De fractievoorzitter van het CDA in de Groningse gemeenteraad, Martine Visser, vindt dat de gemeente Groningen krachtdadiger moet optreden tegen overlast van een groep Antillianen rond het winkelcentrum in Lewenborg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Martine Visser heeft de bewonersorganisatie in Lewenborg gesignaleerd dat er sprake is van ‘steeds asocialer en intimiderend gedrag van een groep Antillianen rond het winkelcentrum Lewenborg. Volgens haar wordt het tijd dat de gemeente daar meer aan doet. ‘Grote, maar ook kleine overtredingen mogen niet getolereerd worden en vragen om lik-op-stuk beleid’. Maar tegelijkertijd pleit ze ook voor een plek in de wijk waar Antillianen overdag terecht kunnen. Ze denkt daarbij aan een kleinschalige accommodatie, vergelijkbaar met Ambiënte in Beijum.