nieuws

17 feb 2002, 00:12

Buurtbewoners Oosterpoort blijven ongerust

De bewoners van de de Groningse Oosterpoortwijk blijven bang dat eene deel van hun wijk wordt opgeofferd voor de aanleg van een magneetzweefbaan. Ze hebben het college nu schriftelijk om opheldering gevraagd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De buurtbewoners willen uitsluitsel over een passage in het gemeentelijke nota over het Groningse stationsgebied. Hierin staat dat door de magneetzweefbaan wellicht in oostelijke richting wordt doorgetrokken. De gemeente was al eerder met de buurtbewoners om de tafel gaan zitten, maar dit overleg heeft de kou klaarblijkelijk niet uit de lucht gehaald.
De buurtbewoners vragen het gemeentebestuur ook om de Brandenburgerbuurt in ieder geval de status van beschermd stadsgezicht te geven.