nieuws

08 jun 2000, 00:12

Bruggen Groningen te laag voor rondvaartboten na bodemdaling

Rondvaartboten in de stad Groningen beginnen last te krijgen van het feit dat de waterstand is verhoogd ten gevolge van de bodemdaling. Daardoor kunnen de rondvaartboten steeds moeilijker onder de stedelijke bruggen door varen. Om aan dit probleem een einde te maken stelt het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s voor het waterpeil met 5 centimeter te verlagen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bodemdaling in de provincie Groningen is een gevolg van de aardgaswinning. Daardoor stroomt er meer water van hoger gelegen gebieden naar de provincie Groningen waardoor de waterstand stijgt. In verband met de bodemdaling zijn al tal van infrastructurele maatregelen genomen om bruggen, sluizen en kades in de provincie Groningen aan te passen.
Maar onder meer voor de rondvaartboten zijn deze maatregelen onvoldoende en daarom is volgens het dagelijks bestuur een verlaging nodig van het waterpeil in een deel van de boezemgebieden van het Eemskanaal en de Dollard met 5 cm. Het dagelijks bestuur stelt voor het overtollig water in het betreffende deel van het boezemgebied bij Delfzijl met een uitwateringssluis af te voeren naar zee.