nieuws

15 feb 2002, 00:12

Braillebibliotheek Groningen houdt zich vast aan laatste strohalm

De met sluiting bedreigde Studio Groningen van de Nederlandse Luister- en Braille Bibliotheek hoopt op steun van de gemeente- en provincie Groningen. Wanneer er vanuit de Groningse overheden nog steun komt, dan lukt het misschien toch om open te blijven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Als er een politiek draagvlak is in Gemeente en Provincie Groningen voor structurele subsidie is er door de medewerkers van Studio Groningen een fonds bereid gevonden 1 miljoen gulden projectsubsidie te verstrekken. Hiermee zou het exploitatietekort dat op de studio is afgeboekt kunnen worden gesaneerd’, aldus een woordvoerder. Komende week heeft een delegatie van Studio Groningen een gesprek met mevrouw Van Bodegraven. Bovengenoemd punt zal dan aan de orde komen.