nieuws

07 feb 2001, 00:12

Boze FNV houdt ledenvergaderingen na stugge CAO-onderhandelingen ‘Metaal’

Het gaat verkeerd met de onderhandelingen voor de CAO Metaal en Technische bedrijfstakken. Als de werkgevers organisaties geen water bij de wijn doen draaien de onderhandelingen op een mislukking uit. Daarom worden op verschillende plaatsen in Groningen ledenvergaderingen gehouden om het resultaat te bespreken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tevens wordt opgeroepen deel te nemen aan een demonstratieve kadervergadering op donderdag 15 februari vanaf 19.00 uur in de Smelt te Assen.
Het gaat verkeerd met de CAO onderhandelingen. Kaderleden hebben dat vastgesteld na twee onderhandelingen. Belangrijke tegenstellingen zijn: vakbonden willen 8% blijvende loonstijging in 2 jaar en twee keer een uitkering ineens van fl 1000,00. Werkgevers bieden 4,75% aan zekere loonstijging die misschien 6,5% kan worden. Vakbonden willen dat werknemers beslissen over overwerk en bij keuzes in toepassen van arbeidsvoorwaarden, werkgevers willen de zaterdag een gewone werkdag maken en werkgevers willen de keuzes van werknemers kunnen blokkeren. Vakbonden willen toeslagen voor werken op buitengewone uren, werkgevers niet of nauwelijks.
Inmiddels heeft FNV Bondgenoten de directies gevraagd hun onderhandelaars tot inkeer te brengen. Er is nog één onderhandeling gepland op 6 februari a.s. Als de werkgeversorganisaties geen water bij de wijn doen, mislukken de onderhandelingen. De bonden willen de uitkomst van de onderhandelingen bespreken in vijf ledenvergaderingen. Zie voor plaats en datum het bij dit bericht gevoegde bestand. Als de uitkomst onvoldoende blijft, is ook aan de orde hoe er wel een goede CAO bij uw bedrijf tot stand gebracht kan worden.
In de ledenvergaderingen wordt opgeroepen om de demonstratieve kadervergadering te bezoeken. Deze wordt gehouden op donderdag 15 februari ’01 in de Smelt te Assen. Belangstellende leden zijn ook welkom! De zaal is open vanaf 19.00 uur. De vergadering begint om 20.00 uur. Aan de orde is de beoordeling van de uitkomst van de CAO onderhandelingen en zo nodig het publiek kenbaar maken wat gedaan wordt om de goede CAO te bereiken.