nieuws

19 mrt 2003, 00:12

Botsen van sterrenstelsels aan RUG gesimuleerd

Een Groningse onderzoeker heeft het antwoord op de vraag naar het ontstaan van sterrenstelsels dichterbij gebracht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sterrenstelsels worden in twee groepen ingedeeld. Schijfstelsels zijn afgeplatte systemen die vaak een spiraalstructuur hebben en veel gas bevatten. Elliptische stelsels hebben een sferische vorm en bevatten weinig gas. Op het moment is in de sterrenkunde een debat gaande over de vraag hoe elleptische stelsels ontstaan. Er zijn twee theorieën. Een zegt dat de oorzaak de ineenstorting van een enorme gaswolk is. Tijdens dit proces ontstaan klonten waarin sterren gevormd worden. Als het gas op is, stopt de stervorming. De andere theorie stelt dat elliptische stelsels gevormd worden door het samensmelten van kleinere sterrenstelsels.
Tijdens de samensmelting worden sterren en gas geherdistribueerd met als resultaat een elliptisch stelsel. Het proefschrift van A. César González-García richt zich op de tweede theorie. De onderzoeker testte de theorie met behulp van simulaties van botsingen van sterrenstelsels. Het blijkt dat de theorie zeer succesvol is in het verklaren van vele karakteristieke eigenschappen van elliptische stelsels.
A. César González-García (Valladolid, Spanje, 1973) studeerde natuurkunde in Madrid. Het onderzoek werd uitgevoerd bij het Kapteyn Sterrenkundig Instituut. Vrijdag 28 maart 2003, 14.15 uur hoopt hij te promoveren.