nieuws

11 sep 2002, 00:12

Bevolkingsonderzoek borstkanker gemeente Groningen

Vanaf half september 2002 vindt in de gemeente Groningen het vervolg plaats van het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Vanaf half september 2002 vindt in de gemeente Groningen het vervolg plaats van het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het borstkankeronderzoek wordt dit keer op twee verschillende locaties gehouden: in de wijk Vinkhuizen en in Hoogkerk. De onderzoeksperiode is vanaf ongeveer 12 september tot ongeveer 13 januari 2003.
De onderzoekswagen staat op de volgende 2 locaties: * Locatie Vinkhuizen, tegenover het winkelcentrum, op het trottoir naast de brandweerkazerne, hoek Diamantlaan/Siersteenlaan. Periode: vanaf ongeveer 12 september tot ongeveer 11 december 2002 * Locatie Hoogkerk, bij supermarkt `de Golff’ aan de Jan Ensinglaan in Hoogkerk. Periode: vanaf ongeveer 12 december 2002 tot ongeveer 13 januari 2003
Vrouwen van 50 tot 75 jaar die in de gemeente Groningen wonen, krijgen een schriftelijke uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Zij ontvangen de uitnodiging uiterlijk twee weken voor de daadwerkelijke afspraak.
Door het onderzoek kunnen vrouwen in deze leeftijd om de twee jaar gescreend worden. Wanneer borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de kans op genezing aanzienlijk groter. Het is belangrijk dat vrouwen blijven meedoen aan het bevolkingsonderzoek omdat een eenmalige deelname geen garantie biedt voor jaren.