nieuws

10 sep 2000, 00:12

Bemiddelingsorganisatie ‘De Automakelaars’ Groningen failliet

‘De Automakelaars’, een landelijk werkende organisatie die bemiddelt bij aan- en verkoop van tweedehands auto’s, is failliet. Het betreft een franchise-bedrijf met dertien vestigingen in Nederland, waarvan het hoofdkantoor in Groningen is gevestigd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens woordvoerder R. Evers was zijn bedrijf de enige organisatie in Nederland gespecialiseerd in bemiddeling bij aan- en verkoop van tweede hands auto’s. Daarbij maakte het bedrijf zowel gebruik van internet, als van de diensten van de dertien in Nederland gevestigde franchise-nemers. Volgens het concept kon de consument op een website informatie inwinnen over tweedehands-auto’s, waarna hij voor nadere informatie en hulp terecht kon bij een van de dertien vestigingen in Nederland. Het faillissement heeft uitsluitend betrekking op de moeder-organisatie in Groningen, de franchise-gever, waar negen mensen werken.
Volgens Evers blijft de website van de automakelaars bestaan, en wordt er gewerkt aan een nieuw toekomstplan voor de verkoop-organisatie met de dertien franchise-nemers. ‘We geloven nog steeds in het concept, waarbij onze website de functie houdt van portaal voor tweede hands auto’s. We werken nu aan een nieuw toekomstplan, waar de curator straks een beslissing over moet nemen’, aldus Evers. Volgens hem is de moeder-organisatie in de problemen gekomen omdat het begin dit jaar te snel van start is gegaan, zonder dat de automatisering optimaal was en terwijl nog niet alle op de website aangeprezen produkten aanwezig waren.