nieuws

19 sep 2000, 00:12

Bedrijfsleven Groningen hekelt milieu-beleid provincie

Drie grote organisaties voor het bedrijfsleven leveren vandaag forse kritiek op het milieubeleid van de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De kritiek op het milieubeleid is afkomstig van de Kamer van Koophandel Groningen, VNO-NCW Groningen en MKB Groningen. In een dinsdagmorgen uitgegeven verklaring schrijven de organisaties dat het beleid ten aanzien van ‘landschap’ en ‘milieu’ zo conserverend is, dat dat niet te rijmen valt met het andere streven van de provincie Groningen, naar economische groei.
De drie organisaties ventileren hun kritiek in een inspraak-reactie op het ontwerp-Provinciaal Omgevingsplan, dat GS onlangs ter inzage hebben gelegd. Volgens de drie organisatie hinkt de provincie ook met betrekking tot het vervoer teveel op twee gedachten. ‘Enerzijds wordt de noodzaak van betere bereikbaarheid en nieuwe vervoersconcepten geduid, terwijl anderzijds concrete maatregelen ontbreken en men te veel in planstudies blijft hangen. ‘De provincie Groningen moet meer aandacht schenken aan economische groei’, aldus de organisaties.