nieuws

07 mrt 2008, 17:05

AVEBE verdacht van milieudelict met meststoffen

Justitie verdenkt het noordelijke zetmeelconcern AVEBE er van de normen voor de lozing van meststoffen te hebben overschreden. Bij de vestigingen van het concern in Ter Apelkanaal en Gasselternijveen zou Avebe in het verleden de normen voor meststoffen bij het gebruik van haar zuiveringsslib hebben overschreden, AVEBE, dat dit vrijdagmiddag bekend heeft gemaakt, werkt mee aan het onderzoek van justitie, aldus een woordvoerder.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens waarnemend CEO Ed Kraaijenzank van AVEBE is het bestuur van het concern medio vorig jaar op de hoogte gebracht van mogelijke overschrijdingen van de normen voor meststoffen bij het gebruik van haar zuiveringsslib. “Direct is daarop door het bestuur besloten maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. AVEBE heeft medio 2007 zelf informatie over deze kwestie verstrekt aan het bevoegd gezag.”
*
Een en ander is voor Justitie aanleiding geweest verder onderzoek te doen. Om die reden heeft Justitie recent aanvullende informatie opgevraagd en zijn enkele medewerkers gehoord. AVEBE heeft tot nu toe volledig meegewerkt aan het lopende onderzoek en wacht eventuele verdere stappen af.