nieuws

24 sep 2000, 00:12

Asielzoekers willen niet in Noorden wonen

Asielzoekers met een erkende status blijven niet in het Noorden wonen. Deze zogeheten statushouders vertrekken doorgaans snel naar het Westen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eén van de gevolgen daarvan is, dat de Groninger woningcorporaties die huizen voor vluchtelingen vrijhouden deze amper bewoond zien door erkende asielzoekers, aldus het Woonservice Centrum van de Groninger wooncorporaties. Zelfs mensen die een woning toegewezen hebben gekregen, vertrekken doorgaans na korte tijd naar andere delen van het land. Hierdoor lijkt het tevens alsof Groningen niet aan de verplichting voldoet om voldoende mensen op te vangen, stelt de corporatie vast.
Elk halfjaar krijgt de gemeente van het rijk een taakstelling opgelegd met het aantal te huisvesten statushouders, meldt het Woonservice Centrum. Maar die wordt niet gehaald door het massaal wegtrekken uit de stad. Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) heeft inmiddels 172 personen geteld, die in de periode van 1 januari 1996 tot en met 1 april 1999 zijn gehuisvest, en nu niet meer op lijsten voorkomen. ,,Groningen heeft al jaren een forse achterstand in het halen van de taakstelling.’’, meent het Woonservice Centrum. Deze achterstand schommelt al een aantal jaren rond de tweehonderd.
Het Woonservice Centrun benadrukt, dat een eventueel beeld dat kan bestaan van onwillige corporaties daarom onjuist is: ,,Statushouders, die meetellen voor de taakstelling, moeten binnen een half jaar gemeld worden bij de COA. Hun snelle vertrek maakt zo’n melding niet zinvol.’’