nieuws

25 sep 2000, 00:12

Alders: ‘Groningen moet financieel niet worden genegeerd’

De Groninger Commissaris der Koningin H. Alders vindt dat Noord-Nederland niet moet worden genegeerd als het kabinet met andere landsdelen gaat praten over de regionale financiën.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,De algemene tendens is dat het Langman-accoord voldoende was voor de komende zeven jaar, maar toen stond de schatkist er nog lang niet zo goed voor als nu’’, meent Alders. ,,Het mag niet zo zijn dat er niet meer met ons wordt gepraat omdat wij al zo’n mooi accoord hebben.’’ De afspraak uit 1998 voorzag het noorden tot 2006 van een financiële injectie van vijf miljard gulden.
De CdK wil niet dat nu de indruk ontstaat dat het noorden spontaan geld claimt bij het Rijk. ,,Maar de algemene neiging bestaat om tegen Noord-Nederland te zeggen dat er al afspraken gemaakt zijn en dat er nu dus eens andere regio’s aan de beurt moeten komen’’, aldus Alders.
Wel maant hij het noorden met concrete plannen te komen om aan het Rijk te presenteren. ,,Je moet niet met losse flodders aankloppen in Den Haag, maar met concrete, goed gestructueerde plannen’’, vindt de CdK. Als voorbeelden noemt hij de plannen voor een railverbinding tussen Groningen en Assen of een opwaardering van de kanalen.