nieuws

22 jan 2002, 00:12

Alcoholisten Groningen aan de slag als schoonmaker

Alcoholverslaafden gaan binnenkort aan de slag als schoonmaker in de binnenstad van Groningen. Bij de Milieudienst van de gemeente wordt althans een aantal van hen ingezet voor dit soort werk. De gemeentelijke Milieudienst doet mee aan het project Schoon Verblijven van de welzijnsorganisatie Stichting Wing.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het project gaat zeker een jaar duren, aldus projectleider R. Middelberg. ,,We proberen uit of het mogelijk is deze mensen op deze wijze zinvol werk te laten doen’’, zegt hij. Het samenstellen van de eerste groepen die in februari de straat opgaan in het centrum is begonnen.
Aanvankelijk was de ondernemingsraad van de Milieudienst niet enthousiast, omdat ze vreesde als een soort opvang te moeten fungeren. Bovendien bestond de angst dat de nieuw in te zetten bijzondere schoonmakers ‘gewoon’ werk door vakschoonmakers zouden verdringen. Na overleg zijn deze bezwaren overwonnen. Middelberg: ,,De stichting blijft verantwoordelijk voor de medewerkers en de groep waarmee begonnen wordt zal aanvankelijk klein zijn.’’