nieuws

06 jul 2000, 00:12

Afgegraven wierde wordt voor twee ton hersteld

De provincie Groningen gaat voor ruim twee ton een half afgegraven wierde herstellen met behulp van baggerspecie uit het nabijgelegen Reitdiep. Dit plan past goed in het beleid van het provinciaal bestuur om de identiteit van het Groninger landschap zoveel mogelijk te behouden. Naast het behoud van het landschap denkt de provincie hiermee het cultuurtoerisme in de regio te ontwikkelen. De herstelkosten bedragen in totaal 215 duizend gulden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voordat het herstel kan beginnen moet de specie nog een aantal jaren rijpen. Op dit moment spelen tal van baggerprojecten in de provincie, waarvan de vrijkomende specie traditioneel in depots op de oevers worden opgeslagen. Deze worden echter steeds meer als landschapsontsierend ervaren. De rijping van de specie uit het omliggende Reitdiep brengt nu slechts een tijdelijke ontsiering in de vorm van een klein tijdelijk depot met zich mee.
Naast deze voorbeeldfunctie is bij dit project sprake van een landbouwkundige verbetering, cultuurhistorisch landschapsherstel en een betere bescherming van het archeologische bodemarchief.