nieuws

18 okt 2001, 00:12

ACTIE TEGEN UITZETTING IRAANSE VLUCHTELINGEN UIT GRONINGEN

Op woensdag 17 oktober organiseert de Werkgroep van Iraniers in Groningen van 15.30 tot 16.30 uur op de Grote Markt in Groningen een picket-line tegen de dreigende uitzetting van zeven Iraanse vluchtelingen uit Groningen. Rond 16.15 uur worden de eerste handtekeningen van de solidariteitshandtekeningenactie onder de Groninger bevolking voor de met uitzetting bedreigde Iraanse vluchtelingen aan een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders van Groningen overhandigd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit als protest tegen de door de vreemdelingenpolitie in Groningen gestarte campagne om Iraanse vluchtelingen te dwingen terug te keren naar Iran. De eerste groep in Groningen woonachtige Iraanse vluchtelingen bestaat uit vijf mannen en één vrouw met schoolgaande dochter. Het COA is tevens van plan deze zeven Iraniërs vanaf 17 oktober alle voorzieningen te ontzeggen, waardoor zij op straat dreigen komen te staan, als ze al niet door de marechaussee het land uit gezet zullen worden. Dit ondanks dat in april 2001 op initiatief van de Europese Unie de VN-mensenrechten- commissie de mensenrechtensituatie in Iran heeft veroordeeld. In het pas uitgebrachte ambtsbericht van het ministerie van buitenlandse zaken over de situatie in Iran staat tevens dat “in de tweede helft van het jaar 2000 en de eerste maanden van 2001 is de mensenrechtensituatie in Iran duidelijk verslechterd”.