nieuws

07 feb 2002, 00:12

Accountantsonderzoek naar Hanzehogeschool Groningen

Accountants zijn in opdracht van het ministerie van onderwijs begonnen aan een onderzoek naar de Hanzehogeschool. Het onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek dat is gestart nadat bij Hogescholen in onder meer Deventer bleek dat er gesjoemeld werd met inschrijvingscijfers van studenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Accountants zijn in opdracht van het ministerie van onderwijs begonnen aan een onderzoek naar de Hanzehogeschool. Het onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek dat is gestart nadat bij Hogescholen in onder meer Deventer bleek dat er gesjoemeld werd met inschrijvingscijfers van studenten.
Bij de Hanzehogeschool heeft men er alle vertrouwen in dat uit het onderzoek in Groningen geen vervelende feiten tevoorschijn zullen komen. ‘Het accountantsonderzoek dat in opdracht van het ministerie momenteel gaande is onder hbo-instellingen, wordt ook uitgevoerd bij de Hanzehogeschool Groningen. De Hanzehogeschool is er van overtuigd dat haar niets valt te verwijten en kan zich niet herkennen in de berichtgeving van de HBO-raad.’, meldt woordvoerder Anita Pardijs.