nieuws

27 jul 2000, 00:12

3,5 miljoen voor opknapbeurt delen binnenstad

Delen van de binnenstad krijgen opnieuw een opknapbeurt. B & W in de stad willen 3,5 miljoen gulden uittrekken voor de operatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Winschoterkade wordt versmald tot 6,5 meter en bestraat met rode klinkers. Hierdoor ontstaat er ruimte voor de aanleg van de een trottoir langs de waterkant. De stoep aan de andere kant van de weg wordt verbreed. Door de plaatsing van Lindebomen wordt het gebied nog aantrekkelijker voor voetgangers. Ook de Radesingel wordt door extra kastanjebomen groener.
Verder wordt de onoverzichtelijke verkeerssituatie op de Steentilbrug aangepakt. De trottoirs worden verbreed en de rijbaan wordt versmald. In de toekomst zullen de verkeerslichten op het kruispunt waarschijnlijk verdwijnen.
De weg van de St. Jozefkerk naar de Trompbrug, de Verlengde Oosterstraat, krijgt een drie meter brede middenberm van gras. Het kruispunt met de Trompsingel moet vooral voor fietsers veiliger worden. Vooral de oversteek vanaf de Oosterweg is voor hen nu heel gevaarlijk. Door de fietsers te scheiden van het overige verkeer hopen B & W dit op te lossen.
Ook het gebied rond de Nieuwstad en de Torenstraat wordt verbeterd. Het kapotte asfalt in de Nieuwstad wordt vervangen door rode klinkers. In het midden komt een strook granietkeien. Verder krijgt de straat nieuwe verlichting. Omdat er geen ruimte was om draden te spannen worden de lampen aan de gevels bevestigd.