nieuws

04 dec 2018, 16:04

16.000 Groningers krijgen enquête over woonwensen in de bus

16.000 Groningers krijgen enquête over woonwensen in de bus

Komende week valt bij 16.000 inwoners van de nieuwe gemeente Groningen (nu nog Groningen, Haren en Ten Boer) een enquête over woonwensen en woonlasten op de mat. "De gemeenten en corporaties willen graag weten welke wensen onze inwoners hebben op het gebied van wonen. Maar ook wat er nodig is om het wonen in de gemeente betaalbaar te houden", zo verklaart wethouder Roeland van der Schaaf. "Deze wensen leiden tot een nieuwe woonvisie waar in staat wat we de komende jaren op de woningmarkt willen bereiken."

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De woonvisie is ook de basis voor de jaarlijkse afspraken met de woningcorporaties over hun plannen voor het komende jaar. In de huidige woonvisie van de gemeente Groningen staat een aantal thema’s centraal: gemengde en vitale wijken en voldoende duurzame en betaalbare huurwoningen, waar het voor inwoners goed wonen is. Hoewel de gemeente Groningen na de fusie een nieuwe gemeenteraad, nieuwe woningcorporaties en nieuwe huurdersverenigingen zal hebben, blijven deze thema's volgens Van der Schaaf het uitgangspunt voor het woonbeleid.

De prestatieafspraken die de gemeente voor 2019 maakt met de woningcorporaties vloeien nog voort uit de huidige woonvisie. De afspraken, die inmiddels door alle partijen zijn ondertekend, gaan voornamelijk om de wijkvernieuwing, het versnellen van nieuwbouw en het verduurzamen van de woningvoorraad. Ook wordt komend jaar gestart met de uitvoering van de vier wijkvernieuwingsplannen voor Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en de Wijert.