nieuws

14 jan 2020, 09:09

1,2 miljoen euro aan subsidiegeld weggesluisd bij RUG: medewerker ontslagen

1,2 miljoen euro aan subsidiegeld weggesluisd bij RUG: medewerker ontslagen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een medewerker ontslagen wegens fraude. Ook zijn er een ‘aantal ernstige waarschuwingen’ uitgedeeld. De universiteit heeft ook aangifte gedaan van (subsidie)fraude en valsheid in geschrifte. In totaal is de RUG voor 1,2 miljoen euro benadeeld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Drie medewerkers van de Faculteit der Letteren zouden in 2014 zelf een stichting hebben opgericht, NOHA. Nadat er in maart vorig jaar twijfels rezen over de financiering van het NOHA-programma is een onderzoek ingesteld.

Daaruit bleek onder andere dat bijvoorbeeld subsidiegelden en ook collegegeld van studenten, niet bij de RUG terechtkwamen maar in het potje van de stichting. Een van de drie medewerkers declareerde uit dit potje forse bedragen voor onkosten en ook deed de hij of zij met dit geld extra betalingen aan zichzelf.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat er contracten zouden zijn aangegaan met externe partners van de RUG. Daarbij werd het bankrekeningnummer van de stichting vermeld, maar werd gebruik gemaakt van het logo en het briefpapier van de RUG.

In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 1,2 miljoen euro dat niet bij de RUG terecht kwam.

Collegevoorzitter prof. dr. Jouke de Vries laat weten geschrokken te zijn van de ernst van de geconstateerde feiten. “Door hun handelen hebben de betrokkenen een groot risico genomen op reputatieschade voor de universiteit”, zegt hij. Volgens hem zijn er fors grenzen overtreden en mag dat niet zonder gevolgen blijven voor de betrokken medewerkers. “We zullen alles in het werk stellen om het geschonden vertrouwen bij de internationale partners te herstellen.”

Het is niet het eerste fraude-incident waar medewerkers van de RUG bij betrokken zijn. Begin 2016 bleek het toenmalig hoofd technisch beheer samen met anderen de universiteit voor 1,1  miljoen euro te hebben benadeeld. “Wij realiseren ons dat de RUG vaker te maken heeft met incidenten”, zegt De Vries daarover. “We zullen de casuïstiek gebruiken om binnen de universiteit duidelijk te maken dat we dit anders willen. We hebben duidelijke regels voor integriteit, het is van groot belang dat medewerkers zich daar ook naar gedragen."