innovatie

14 sep 2017, 09:09

Stormvloeddeuren zeesluis Farmsum dicht als proef

Stormvloeddeuren zeesluis Farmsum dicht als proef

Vanwege het begin van het stormseizoen worden de stormvloeddeuren van de zeesluis in Farsmsum volgende week woensdag als proef gesloten. Bij hoogwater, een waterstand van 2.70 boven NAP,  fungeert zeesluis Farmsum ook als stormvloedkering.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na het sluiten van de kleine en grote zeesluis worden dan ook de stormvloeddeuren van het sluizencomplex gesloten. Hiermee voorkomt Rijkswaterstaat dat het zeewater het Eemskanaal instroomt en het risico dat het waterpeil van het Eemskanaal te hoog wordt en daardoor het achterland overstroomt. Hiermee wordt schade aan de infrastructuur op het Eemskanaal (zoals bruggen) en het vollopen van brugkelders  voorkomen.

Tijdens de proefsluiting wordt onder andere geoefend met het protocol voor de bedienaars en wordt er gekeken of de vloeddeuren en stormvloeddeuren goed sluiten zowel op netstroom als op noodstroom.