innovatie

18 jul 2019, 10:10

RUG en Wageningen Universiteit gaan nauwer samenwerken

RUG en Wageningen Universiteit gaan nauwer samenwerken

De Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen University & Research (WUR) gaan nauwer samenwerken op het gebied van de natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland. Afgelopen woensdag hebben beide universiteiten daarvoor een intentieverklaring ondertekend. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Noord-Nederland is aangewezen als een proefgebied om de transities in de landbouw vorm te geven. Zo wil men kijken hoe natuurinclusieve landbouw kan worden gekoppeld aan plattelandsontwikkeling en kringlooplandbouw. Zo’n proefgebied is nodig, want de landbouw is in ontwikkeling, ook dankzij het nieuwe klimaatakkoord. 

De landbouwsector heeft een kwaliteitsbeeld ontwikkeld voor het jaar 2030 en daar houden de RUG en de WUR zich nadrukkelijk mee bezig. Er zijn verschillende programma’s opgezet, die allemaal een kennisagenda hebben die is gericht op innovatie. De RUG en de WUR worden gevraagd om hun kennis te delen en ook de samenwerking te zoeken met andere kennisinstellingen om innovaties op gang te krijgen. 

Duurzame uitdaging
Jouke de Vries: “Wij pakken deze duurzame onderzoeksuitdaging graag samen met de WUR op. Het doel is een overkoepelend kennis- en innovatieplan voor de landbouwprogramma’s hier in het Noorden, maar ook elders. Voor de planontwikkeling organiseren we dit najaar een gemeenschappelijke werkconferentie in Leeuwarden met deelname van onderzoekers van RUG en WUR, en natuurlijk externe partners.”

Volgens Arthur Mol, rector van WUR, bouwt de samenwerking voort op de al meer dan dertig initiatieven die WUR nu in Noord-Nederland heeft op het terrein van natuurinclusieve landbouw, naast Dairy Campus, Valthermond en Wetsus. “Verdere samenwerking met RUG zal dit onderzoek versterken en verdiepen.”

Jouke de Vries en Arthur Mol ondertekenen de intentieverklaring
Jouke de Vries en Arthur Mol ondertekenen de intentieverklaring