Innovatie

Opening nieuwe ICT-vestiging RDW in Groningen

Op woensdag 27 juni 2001 zullen de heer J.G.M. Alders, Commissaris van de Koningin in Groningen en de heer J.G. Hakkenberg, Algemeen directeur RDW de nieuwe ICT-vestiging van de RDW in Groningen officieel openen.


Leestijd: 1 minuut

In april is het ICT-bedrijf van de RDW verhuisd van Veendam naar Groningen. Ook het RDW computer- en datacentrum heeft een nieuw onderkomen gevonden in dit pand. Het ICT-bedrijf van de RDW speelt een centrale rol in de registratie en informatieverstrekking van voertuigengegevens, gegevens van de eigenaren/houders en die van de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het nieuwe gebouw aan de A7 is geheel afgestemd op informatie en communicatietechnologie. De verhuizing naar Groningen sluit aan bij de steeds sterker wordende positie van Groningen als ICT-hoofdstad van Nederland. De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. Daarnaast bewaakt de RDW de veiligheid- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark en schept zij voorwaarden ter voorkoming van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond voert de RDW overleg in EU- en ECE-verband, speelt zij een belangrijke rol in de internationale informatie-uitwisseling en adviseert zij belanghebbenden.