innovatie

26 nov 2008, 08:08

Onderzoek RUG: sms in strijd schizofrenie

Schizofreniepatiënte kunnen veel baat hebben bij een sms’je als geheugensteun. Dat blijkt uit onderzoek van Marieke Pijnenborg van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mensen met schizofrenie kampen onder meer met geheugen- en planningsproblemen. Daarom kregen deelnemers aan het onderzoek van Pijnenborg op gezette tijden een sms-je van hun behandelaar om hen te herinneren aan bepaalde door hen zelf gekozen doelen.

Het blijkt dat sms-berichten leidden tot een verbetering van doelgericht gedrag in het dagelijkse leven. De deelnemers kwamen dankzij de sms-jes hun afspraken met behandelaars beter na en kwamen tot meer activiteiten.

Het leidde echter niet tot een verbetering van het innemen van hun medicijnen en het bijwonen van trainingen. Het merendeel van de patiënten gaf aan het plezierig gevonden te hebben de sms-berichten te krijgen en wilde ermee doorgaan nadat het onderzoek was gestopt.