innovatie

20 okt 2008, 11:11

NOM investeert in watertechnologie bedrijf Capilix

De NOM heeft besloten risicodragend kapitaal te investeren in Capilix, een start up bedrijf op het gebied van innovatieve watertechnologie in Leeuwarden. Capilix gebruikt dit kapitaal voor de ontwikkeling en vermarkting van een on line sensor op basis van Microchip Capillaire Electroforese technologie, voor het meten van een brede range van stoffen in water.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Capilix richt zich op de ontwikkeling en vermarkting van on line meetinstrumenten op basis van Microchip Capillaire Electroforese (MCE) technologie. De MCE platform technologie van Capilix, Capella, is specifiek geschikt voor het meten van ionen en organische componenten in water. Er is een breed scala aan toepassingen mogelijk op het gebied van water, waaronder het on line meten van: de voedingssamenstelling van gietwater in kassen in de tuinbouw, het meststoffengehalte in (afval)water, vetzuren in biogas installaties en hardheid van drinkwater.

Capilix maakt onderdeel uit van de business hub van innovatieve watertechnologie in Leeuwarden.

NOM Finance is blij met de investering in Capilix: 'bedrijven als Capilix zijn belangrijk om verder invulling te geven aan de pieken in de delta, waarvoor water het speerpunt vormt voor Friesland. Jonge, enthousiaste, innovatieve bedrijven als Capilix zullen in de toekomst bijdragen aan een versterking van de economische positie van Noord-Nederland”.

Evert van de Werfhorst (CEO) en Geert Besselink (CTO) van Capilix over de samenwerking met de NOM: “Leeuwarden biedt voor innovatieve watertechnologie bedrijven een ideale omgeving, met partijen als Wetsus, stichting WELL, lokale overheden, hogescholen en de NOM in de directe omgeving. We zijn blij met het aanhaken van de NOM, omdat het naar de markt brengen van innovatieve technologie een kapitaalintensief proces is. De NOM geeft ons op deze manier een fantastische duw in de rug”.