innovatie

24 jun 2019, 09:09

Ministerie Economische Zaken maakt kennis met Middelbaar, Hoger en Wetenschappelijk onderwijs uit digitaal Groningen in Digital Society Hub

Ministerie Economische Zaken maakt kennis met Middelbaar, Hoger en Wetenschappelijk onderwijs uit digitaal Groningen in Digital Society Hub

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was afgelopen week met een grote delegatie vanuit Den Haag op bezoek in Groningen. Het gezelschap had een lange dag in het Groningse voor de boeg die begon in de ochtend met een diversiteit aan onderwerpen en die eindigde in de namiddag op het Zernike park in de Digital Society Hub (DSH) van de Hanzehogeschool Groningen. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hier presenteerden de DSH, Het Nieuwe Kasteel van het Noorderpoort en het Groningen Digital Business Centre van de Rijksuniversiteit Groningen zich als doorlopende leerlijnen op digitaal vlak aan de delegatie. Roland Hiemstra trapte af met een toelichting op alle initiatieven die spelen in en rondom de digitale Hub van de Hanze, ontmoetingsplaats voor bedrijven en studenten, waarna Albert Vlaardingerbroek het stokje overnam en de bezoekers meenam in alle activiteiten op MBO gebied in het Kasteel in de binnenstad van Groningen.

 

Het slotakkoord was voor Tammo BIjmolt die als kersverse directeur van het Groningen Digital Business Centre inzoomde op alle lopende en afgeronde projecten en onderzoeken vanuit de Rijksuniversiteit Groningen bij talrijke Groningse ondernemers. Reinier de Jonge, CEO van Frank en één van deze ondernemers gaf hier vanuit deze rol nut en noodzaak van het kenniscentrum aan.

 

Bas Baalmans, projectleider van het Groningen Digital Business Centre en eveneens aanwezig in de hub licht toe: "Een mooi moment voor alle drie instellingen om zich gezamenlijk te presenteren richting deze delegatie en aan te tonen dat de initiatieven daadwerkelijk gaan lopen. Vanuit alle studierichtingen werden concreet lopende en afgeronde projecten bij bedrijven en behaalde resultaten toegelicht. Dat was ook de boodschap van EZ: ' toon aan wat je al doet en bereikt hebt en niet hoe je het doet of wat je nog gaat doen.' Daar zijn Roland, Arnold en Tammo bijzonder goed in geslaagd."  

 

 De delegatie uit Den Haag gaf aan onder de indruk te zijn van de samenwerking in het Groningse tussen enerzijds MBO, HBO en WO en anderzijds tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven.