Innovatie

Middel treedt toe tot adviesbureau @Aventure

Ing. Jan Middel (50) is per 1 februari 2001 toegetreden tot de directie van @Aventure Interim Managers te Groningen. Meer over deze persoonsgegevens in onze IT-bijlage. Heeft U ook personalia te melden uit de IT-sector of uit het overige Groningse bedrijfsleven: mail ze ons! De GIC maakt er graag melding van in de IT-bijlage en in de Luncheditie.


Leestijd: 1 minuut

Dat is een bijzonder IT-bedrijf dat managers met behulp van een website razendsnel informatie wil bieden om de financiële situatie van een bedrijf te kunnen beoordelen.Ing. Jan Middel heeft een brede ervaring op het gebied vanalgemeen management, TQM, produktmanagement, R&D, produktie en logistiek.Voorheen was Middel werkzaam als technisch direkteur bij Zijlstra & Bolhuis te Veendam.Hoe een onderneming er financieel voorstaat, is uit te drukken in kengetallen. @AVenture Interim Managers uit Groningen maakt gebruik van financiële ratio’s om een beeld te krijgen van de financiële situatie van de klant.@AVenture Interim Managers biedt u op haar website site een hulpmiddel aan: de financiële check. Daarmee kan men zelf een aantal van de cijfers , nodig voor de beoordeling van een website, boven water krijgen. Cijfers liegen niet, maar ze hebben.De oorzaak van een financieel probleem.Als een onderneming in de financiële problemen komt, heeft dat, zo zegt @Aventure, vrijwel altijd een dieper liggende oorzaak.Het kan zijn dat de omzet tegenvalt, waardoor de resultaten tegenvallen. Of dat gestegen kosten niet in de prijzen doorberekend kunnen worden, vanwege felle prijsconcurrentie.Maar de oorzaken kunnen ook dieper liggen. · klanten betalen minder snel omdat ze minder tevreden zijn met het product. · het assortiment is uitgebreid waardoor de voorraden zijn gestegen en teveel van het werkkapitaal opslokken. · de projectadministratie werkt niet optimaal zodat niet alle gemaakte uren aan een opdrachtgever worden doorbelast. @AVenture Interim Managers is gespecialiseerd in het helpen oplossen van problemen van ondernemingen. Het uitgangspunt daarbij is altijd het weer financieel gezond maken van het bedrijf. Wij concentreren ons op de disciplines die de aanleiding gaven voor de problemen. Dat kan dus zijn financieel management, maar ook marketing, informatievoorziening, personele organisatie.De site geeft inzicht in @Aventure’s aanpak en behaalde resultaten. website: www.aventure.nl