innovatie

07 jul 2014, 16:04

Hanzehogeschool: Digitaal aanbesteden straks verplicht, maar niemand weet dat

Over twee jaar is het in Europa verplicht om digitaal aan te besteden. Maar uit onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen blijkt nu dat bijna geen enkele ondernemer dat weet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2012 kondigde de Europese Commissie aan te streven naar volledige digitale inkoop door aanbestedende diensten in 2016. Vanaf april 2016 wordt digitaal aanbesteden verplicht. Reden voor E-proQure en Lectoraat Inkoopmanagement Hanzehogeschool Groningen om onderzoek uit te voeren naar de mate van gebruik (adoptie) van e-aanbesteden in Nederland.

 

Het onderzoek is uitgevoerd onder 449 centrale (Ministeries) en decentrale (Provincies, Waterschappen, Hoogheemraadschappen, gemeenten) overheden in Nederland. Naast literatuuronderzoek is er een online vragenlijst ingevuld door  93 respondenten werkzaam op tactisch en strategisch niveau.

 

 

Bij  65% van de organisaties is e-aanbesteden nog niet geïmplementeerd. 61% heeft nog geen besluit genomen over implementatie en bij 22% wordt het zelfs niet overwogen. Dit is opmerkelijk gezien de wettelijke verplichting tot digitaal aanbesteden. Bovendien worden de voordelen van e-aanbesteden hierdoor niet gerealiseerd.

 

Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van e-aanbesteden in Nederland nog in de kinderschoenen staat, terwijl de tijd dringt. Betrokkenheid van de juiste beslissers, een gedegen business case en project- en verandermanagement zijn noodzakelijk. Niet alleen om tijdig aan de wettelijke verplichting te voldoen maar ook om de kansen die e-aanbesteden biedt niet te laten liggen. Te denken valt aan efficiency, foutenreductie, transparantie en lastenverlichting voor aanbestedende dienst en leveranciers.

 

 

 

Diegenen die al tot implementatie of volledige ingebruikname zijn overgegaan, kunnen voordelen nog beter benutten en daarmee de inkoopvolwassenheid verhogen. Dit kan door verdere procesoptimalisatie en systeemintegratie en het realiseren van koppelingen met andere inkoopprocessen.