Innovatie

Hanze Service verzorgt Hbo-opleidingen voor Essent in Noord-Nederland

Hanze Service, de zakelijke dienstverlenervan Hanzehoge-school Groningen, gaat circa 100 medewerkers van Essentopleiden tot Hbo-niveau. Het gaat daarbij om twee economischeopleidingen en twee ingenieursopleidingen van vier jaar. Met deopleidingen van Hanze Service wil Essent de employability van haarmedewerkers vergroten en een oplossing bieden voor de schaarste aanhoger opgeleid personeel.


Leestijd: 1 minuut

De opleidingen die worden aangeboden zijn Commerciële Economie,Management Economie en Recht, Informatica en Elektrotechniek. Dezeopleidingen passen bij de ontwikkelingen binnen Essent op het gebiedvan commercie, ICT en technische innovatie. In september start HanzeService naar verwachting vijf klassen voor de circa 100 Essentmedewerkers in Groningen en Zwolle. Alle opleidingen zijn vierjarigedeeltijdopleidingen met een middag en avond college per week.De Hogeschool van Amsterdam/Brabant Bedrijfsopleidingen coördineerthet gehele Hbo-opleidingstraject voor Essent en heeft Hanze Servicegevraagd de opleidingen voor Essent in het Noorden van het land teverzorgen. De deelnemers aan de opleidingen komen uit diverse bedrijfsonderdelenvan de werkmaatschappijen van Essent in Noord-Nederland. Bij deintakeprocedure van de medewerkers is, naast persoonlijk advies,gebruik gemaakt van het testprogramma Spiegel, een instrument voorzelfreflectie.