innovatie

08 mrt 2018, 09:09

Groningen gaat digitaal stemmen tellen tijdens referendum WIV

Groningen gaat digitaal stemmen tellen tijdens referendum WIV

De gemeente Groningen doet tijdens het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) op 21 maart een proef met het digitaal tellen van stemmen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een nieuw ontwikkelde app.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In vijf Groningse stembureaus zullen de uitgebrachte stemmen niet alleen met de hand, maar ook met de nieuwe applicatie geteld worden. In deze proef schaduwt de gemeente alleen het stemmen; het echte stemmen gebeurt nog gewoon op papier.

Met de proef wil de gemeente onderzoeken of nieuwe technologieën de betrouwbaarheid van het stemproces kunnen vergroten. Groot voordeel is dat menselijke fouten of fraude kunnen worden uitgesloten.

Inzicht

Naast de betrouwbaarheid biedt de technologie ook de mogelijkheid om het stemmen inzichtelijk te maken. Kiezers kunnen het aantal stemmen direct digitaal volgen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het stemgeheim.

QR-code

De kiezer merkt volgens de gemeente vrijwel niks van de proef; alleen QR-code op de stempas wordt op het stembureau één keer extra gescand. Dit gebeurt voordat het normale stemmen start. De applicatie houdt precies bij wanneer een stempas wordt gescand.

Privacy

De stemmer blijft volgens de gemeente altijd anoniem en de kiezers brengen de officiële stem nog steeds op papier uit. Een uitgebrachte stem is dus niet tot een identiteit of het tijdstip van stemmen terug te herleiden.

Vijf stembureau's

De proef vindt plaats bij de volgende vijf stembureaus: Hanzeplein 120 (GGD), het Gedempte Zuiderdiep 98 (RO/EZ), het Centrum Beeldende Kunst (CBK) aan de Trompsingel 27, het Heerenhuis aan de Spilsluizen 9 en de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Boteringestraat 33.

Stemmen-telt.nl/Groningen

De gemeente slaat informatie in de applicatie versleuteld op. Op de website stemmen-telt.nl/groningen zijn gedurende de verkiezingsdag opkomstcijfers inzichtelijk. Bij sluiting van de stembureaus om 21.00 uur kan hier ook direct de telling van de van de stemmen op vijf aangewezen stemlocaties digitaal gevolgd worden.

Ook informatie over de werking van de technologie achter deze proef staat is te vinden op de website.