innovatie

17 dec 2014, 10:10

Drijvende zonnepanelen in Groningen : vijver EnTranCe op Zernike Campus

Drijvende zonnepanelen in Groningen : vijver EnTranCe op Zernike Campus

Op de Zernike Campus verrijzen de contouren van het nieuwe gebouw van EnTranCe, de proeftuin voor onderzoek over de toekomstige energievoorzieningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook rondom het Energy Transition Centre (Hanzehogeschool Groningen) bruist het van de activiteiten. In een van de vijvers drijven voor een proef drie vlotten met zonnepanelen in een bijzondere vorm. Het is de bedoeling dat deze panelen van zonsopgang tot zonsondergang draaien om het zonlicht zo efficiënt mogelijk te benutten.

 

 

De drijvende zonnepanelen zijn een initiatief van het bedrijf Sunfloat (www.sunfloat.com), dat op korte termijn een solide draaisysteem voor dit soort drijvende panelen hoopt te ontwikkelen. Techniekstudenten vanuit diverse opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen verrichten op dit moment rendementsmetingen. In de loop van het tweede kwartaal van 2015 zijn de meeste tests klaar en komt het product zo snel mogelijk op de markt.

 

Drijvende zonnepanelen zijn een ideale oplossing voor groene energie opwekking binnen de gebouwde omgeving. Door gebruik te maken van water kunnen grote gebieden met een economisch lagere waarde (dan bouwgrond) worden benut voor zonnepanelen. Bovendien behoeven de drijvende zonnepanelen geen grootschalige en permanente fundering, waardoor het water en de drijvende zonnepalen zeer flexibel blijven. Op dit moment gaat de ontwikkeling van pv-cellen erg snel en is het rendement prijs/ratio zeer positief is. Door de effectiviteit van de panelen te vergroten kunnen er in de toekomst zeer concurrerende prijzen geboden worden voor groene stroom.