innovatie

03 jun 2013, 08:08

B en W maken ‘kansenkaart’ voor windenergie in Groningen

B en W maken ‘kansenkaart’ voor windenergie in Groningen

B en W van Groningen brengen door middel van de ‘Kansenkaart Wind’, verschillende plekken in de stad Groningen in beeld die kansrijk zijn voor het succesvol opwekken van windenergie. Dat zijn bij: Westpoort, Meerstad-Noord, Stainkoel’n en Suikerunie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de uitkomsten van de Kansenkaart gaat het gemeentebestuur in gesprek met de provincie om zo de mogelijkheden van het gebruik van windenergie in Groningen verder te verkennen. Groningen heeft een verkennend onderzoek gedaan over wat er allemaal mogelijk is op het gebied van windenergie betreft Groningen en Ten Boer.

 

Om zo min mogelijk overlast voor de omgeving te vormen is er zorgvuldig nagegaan op welke afstand de windturbines van bebouwing af moet staan. Na een aantal afwegingen zijn er vier gebieden overgebleven.

 

De gemeente wil samen met de provincie overleggen hoe op een verantwoorde manier met windenergie omgegaan moet worden. Het doel is dat de gemeente en provincie op duurzaam, economisch en ruimtelijk gebied samen tot een kwalitatieve oplossing komen. In 2035 wil de gemeente Groningen energieneutraal zijn. Dit houdt in een schone, maar ook een betaalbare stad. Ook biedt het een mogelijkheid om minder afhankelijk te worden van de stijgende prijzen van fossiele energie.