economie

28 dec 2010, 10:10

Woningcorporatie Nijestee: minder uitzettingen in 2010; nieuwe werkwijze lijkt succesvol

In 2009 vonden er bij woningcorporatie Nijestee nog 44 uitzettingen plaats. In 2010 is dit aantal gedaald tot 29. Een, gezien de voortdurende recessie, uitzonderlijk resultaat. Reden: de persoonlijke benadering, zo meldt Nijestee. Een voor woningcorporaties nieuwe werkwijze waarbij bewoners met een huurachterstand al in een vroeg stadium bezoek krijgen van een medewerker van Nijestee om gezamenlijk een oplossing voor het probleem te vinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De corporatie doet dit om de financiële situatie van de huurder inzichtelijk te maken. Om te weten wat er speelt op het moment dat de bewoner zijn of haar huur niet betaalt, zodat er hulp geboden kan worden. Nijestee doet dit in nauwe samenwerking met de Gemeentelijk Kredietbank, gerechtsdeurwaarders en maatschappelijke instanties.

De persoonlijke benadering voorkomt veel leed. En dat niet alleen. Een uitzetting kost de huurder, de maatschappij (denk aan opvang) en de corporatie veel geld. Reden voor woningcorporatie Nijestee om hier extra aandacht te besteden. Nijestee is erg blij met het resultaat. De corporatie loopt voorop met deze manier van werken en is een voorbeeld voor andere corporaties.