economie

26 jan 2011, 11:11

Greenpeace: 'Windenergie levert meer banen op'

Als de provincies Groningen en Friesland inzetten op de bouw van windmolenparken, kan dat zo'n 14.000 permanente arbeidsplaatsen opleveren. Dat is tien keer zo veel als kolencentrales creëren, aldus Greenpeace dinsdag. Voorwaarde is wel dat de overheid moet zorgen voor snelle en transparante procedures voor vergunningverlening van windparken en voorrang voor duurzame energie op het elektriciteitsnet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het adviesbureau Ecofys deed in opdracht van de milieuorganisatie onderzoek naar de werkgelegenheidseffecten van windmolenparken en energiecentrales. Van de laatste worden op dit moment in de Groninger Eemshaven twee gebouwd, een door RWE/Essent en een door Nuon. Greenpeace voert al lange tijd actie tegen de bouw van beide centrales.

Essent verwijst het rapport in een reactie naar de prullenbak. ,,Het is onvolledig en misleidend'', zegt een woordvoerder van het energiebedrijf, dat een herberekening maakte van de cijfers waaruit ook Greenpeace haar conclusies trekt. Volgens Essent leveren beide vormen van energieopwekking minstens evenveel arbeidsplaatsen op. ,,Bovendien kan de werkgelegenheid in de windsector alleen maar door miljarden euro's aan overheidssubsidies, aldus de zegsman. ,,Het is appels met peren vergelijken, een goedkope marketingtruc.''