economie

01 dec 2008, 09:09

Wie is meest creatieve ondernemer van Groningen? Nieuwe prijs Kamer van Koophandel

Noord-Nederland kent veel kunstenaars en creatief ondernemerstalent. Om hen een duwtje in de rug te geven, maar ook om ondernemers in contact te brengen met mensen uit de creatieve sector, reikt de Kamer van Koophandel Noord-Nederland tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari 2009 in Martiniplaza in Groningen voor de tweede keer de Creativiteitsprijs uit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ondernemers uit Groningen, Fryslân en Drenthe die op bijzondere
wijze invulling hebben gegeven aan het versterken van de band met de creatieve sector,  creativiteit in het bedrijfsproces weten te betrekken en daarmee excelleren in de bedrijfstak,  komen in aanmerking voor de Creativiteitsprijs.


Voorwaarde is dat de onderneming tenminste drie jaar staat ingeschreven bij de KvK. De Kamer nodigt ondernemers van harte uit om zich aan te melden voor deze prestigieuze prijs. Dat kan via de website www.kvk.nl/creativiteitsprijs vóór 8 december aanstaande.

Een onafhankelijke jury beoordeelt alle inzendingen en maakt op 7 januari aanstaande de winnaar  van de Creativiteitsprijs bekend, tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel
Noord-Nederland. De jury bestaat uit mevrouw N.R. Juckema, architect, de heer S.J. Dijkstra, oud-ondernemer, de heer B. van de Kamp, directeur van het Groninger Forum en de heer M. van
Maarseveen, directeur van het Drents Museum.


Prijzenpakket
De Mercursiusstaf is een uniek kunstwerk dat ieder jaar opnieuw wordt ontworpen voor dit initiatief.  Behalve deze prijs ontvangt de winnaar een voucher ter waarde van twintig uren ondersteuning door  een creatief bedrijf of kunstenaar naar eigen keuze.


Creatieve netwerkbijeenkomst
Naast de uitreiking van de Creativiteitsprijs vindt er tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een  netwerkbijeenkomst plaats waarbij vertegenwoordigers van de creatieve industrie en kunstenaars
van Noord-Nederland aanwezig zijn om met geïnteresseerde ondernemers een eerste contact te  leggen.


Winnaar Creativiteitsprijs 2008
De Creativiteitsprijs is in 2008 voor de eerste keer toegekend aan Koninklijke Tichelaar Makkum,  omdat dit bedrijf er op zeer succesvolle wijze in is geslaagd om creativiteit, kennis en vakmanschap  te koppelen aan hun bedrijfsmatig handelen. Door te blijven investeren in zijn ambachtelijke basis,  heeft het bedrijf nu een voorhoedepositie in de ontwerpwereld. Klassiek vakmanschap, hedendaags  design en toekomstgericht onderzoek zijn kenmerkend voor dit bedrijf. Koninklijke Tichelaar
Makkum vormt hiermee , volgens de initiatiefnemers, het toonbeeld voor het Noordelijke bedrijfsleven.