economie

19 nov 2012, 10:10

Wethouder Schroor (D66) wil ‘onderwijspact’ in Groningen

Wethouder Ton Schroor (d66) van Onderwijs roept alle instellingen die zich in Groningen bezig houden met onderwijs, op om gezamenlijk te werken aan de onderwijsambities van de stad. De besturen van instellingen, variërend van voorschoolse opvang tot en met hbo en universiteit, worden uitgenodigd om op 10 december daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor Schroor markeert die bijeenkomst de start van wat hij noemt ‘de vernieuwende en verbindende aanpak ‘om met alle partners uit het veld te werken aan een onderwijspact voor Groningen.


Het college van B&W heeft de ambitie om van Groningen dé onderwijsstad van Nederland te maken. De gemeente heeft daarbij vooral een faciliterende en aanjagende rol. Het gesprek met de onderwijsbesturen op 10 december geeft vorm aan de ambities van het coalitieakkoord waarin is gesteld dat het college op zoek moet naar nieuwe werkwijzen, waarbij innovatieve samenwerking met burgers, ondernemers en instellingen centraal staat.


In het brede onderwijsoverleg zullen diverse onderwerpen aan bod komen, zoals een leven lang leren, ondernemerschap in het onderwijs, talentontwikkeling en aansluiting op de arbeidsmarkt.

Wethouder Schroor ziet een grote meerwaarde in het gezamenlijke gesprek met het totale onderwijsveld: “Natuurlijk spelen er bij een bestuur in het primair onderwijs andere zaken dan bij het bestuur van de universiteit. En ook richt een school voor speciaal onderwijs zich in de dagelijkse praktijk op andere onderwerpen dan het bestuur van een MBO-instelling. Maar uiteindelijk werken we met z’n allen aan hetzelfde doel, namelijk de beste onderwijskwaliteit voor iedereen.”