economie

20 dec 2018, 11:11

Weer minder WW-uitkeringen in stad en provincie

Weer minder WW-uitkeringen in stad en provincie

Het aantal WW-uitkeringen in de stad Groningen is in november opnieuw gedaald. Volgens het UWV hadden in die maand 3.174 mensen een uitkering en dat is 106 minder dan de maand ervoor. In de provincie hadden eind november 8.952 mensen een WW-uitkering. Dat is 2,9 procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in de provincie nam af met 176 uitkeringen (-1,9 procent). 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de stad daalde het aantal uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden met 18,7 procent. Toen waren er nog 3.902 uitkeringen verstrekt. In de provincie was de daling met 24,4 procent nóg sterker. In november 2017 zaten in de provincie 11.836 mensen in de WW. 

Vooral in zorg en welzijn, onderwijs en vervoer daalde de WW. In de landbouw, bij uitzendbureaus en in de horeca nam de WW juist toe, vanwege het beëindigen van het seizoenswerk.

Wisselend beeld in Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind november uit op 266.585. Dat is 3,0 procent van de beroepsbevolking. In oktober waren dat er 269.003. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 0,9 procent (-2.418).  De provincies laten een wisselend beeld zien. In de meeste provincies daalt het aantal WW-uitkeringen. Alleen in Friesland, Noord-Holland en Zeeland is sprake van een toename. Op jaarbasis neemt in heel Nederland de WW sterk af (-21 procent).