economie

06 jan 2009, 09:09

VNO-NCW Noord start meldpunt kredietcrisis voor ondernemers

Ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord heeft de website www.meldpuntkredietcrisis.nl opgestart. Op deze site kunnen ondernemers aangeven op welke manieren zij hinder ondervinden als gevolg van de internationale kredietcrisis. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om problemen rond kredietverlening en personeelszaken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met het meldpunt wil VNO-NCW Noord inventariseren op welke manier noordelijke ondernemers de gevolgen van de kredietcrisis ondervinden. Met deze praktijkvoorbeelden kan de organisatie in overleg treden met overheden om oplossingen te zoeken voor de knelpunten.