economie

05 dec 2012, 10:10

Vier miljoen voor praktijkonderzoek Healthy Ageing

Het nieuwe Center of Expertise Healthy Ageing krijgt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidie van 4 miljoen euro voor praktijkonderzoek. De Hanzehogeschool, als penvoerder van het centrum begint samen met het UMCG, de NHL Hogeschool, Van Hall Larenstein, Stenden, noordelijke ROC’s en verschillende zorginstellingen op korte termijn met het centrum. In totaal worden de kosten geraamd op 16 miljoen euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Center of Expertise gaat tussen nu en 2017 een netwerk opzetten van ruim dertig zogenaamde zorginnovatiewerkplaatsen in Noord-Nederland: proeftuinen waarin onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk oplossingen vinden voor problemen die men in de zorg dagelijks tegen komt.

De eerste vijf zorginnovatiewerkplaatsen beginnen al in januari 2013. Deze werkplaatsen hebben als thema Leefstijl/Bewegen, E-health/Serious gaming, Voeding/Gezondheid, Zorg/Wonen en Kind en Wijk. Na het eerste jaar zijn tenminste tien werkplaatsen in Friesland, Groningen en Drenthe in bedrijf. Op het gebied van Leefstijl/Bewegen start de Hanzehogeschool Groningen bijvoorbeeld met een innovatiewerkplaats Active Ageing. Doel is om via beweegprogramma’s mensen gezonder te houden. Hierbij zijn zowel burgers als professionals bij betrokken.

Van Hall Larenstein neemt het initiatief in een innovatiewerkplaats over Voeding en Gezondheid. Hierin werken bedrijven en hogescholen samen aan nieuwe gezonde voeding. Ander voorbeeld van een innovatiewerkplaats is Zorg en Wonen, waarvan Stenden Hogeschool de trekker is. Met verschillende partijen worden projecten opgezet voor nieuwe woon-zorg combinaties.