economie

07 aug 2009, 09:09

Verzelfstandigde dochter van Essent, Enexis BV, maakt eerste half jaar al winst

Tot voor kort heette het bedrijf: Essent Netwerk. Het betrof een verzelfstandigd onderdeel van Essent dat belast is met het beheer van hoogspanningsleidingen. Sinds 1 juli heet dit bedrijf officieel Enexis BV. Deze landelijke netwerkbeheerder van leidingen heeft het eerste half jaar meteen winst geboekt, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor de onafhankelijke netbeheerder Enexis B.V. (voorheen Essent Netwerk) stond het eerste halfjaar van 2009 vooral in het teken van de laatste voorbereiding op de eigendomssplitsing. Deze splitsing is sinds 1 juli 2009 een feit. Enexis is nu een zelfstandig bedrijf met een robuuste eigen vermogenspositie en financieringsstructuur. De financiële resultaten in het eerste halfjaar zijn goed, met name door lagere lasten en de eenmalige baten uit de verkoop van het hoogspanningsnet aan TenneT. Het resultaat na afdracht/aftrek van de belastingen bedraagt EUR 148,4 mln.

Resultaat
Als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) is het beheer van de hoogspanningsnetten sinds 1 januari 2008 overgedragen aan de landelijke netbeheerder TenneT. De afronding van deze transfer vond succesvol plaats in 2009 en heeft geleid tot eenmalige baten voor Enexis. Gecorrigeerd voor deze eenmalige baten zijn de omzet en bruto marge per saldo licht gedaald.

 

De lichte omzetdaling wordt met name veroorzaakt door de opgelegde efficiencykortingen en tariefstructuurwijzingen opgelegd door de Energiekamer (- EUR 13,0 mln) en een positieve afloop van 2008 (+ EUR 8,3 mln). Behoudens omzetaspecten is de bruto marge verder gedaald door gestegen inkoopkosten. De bedrijfskosten zijn ten opzichte van het eerste halfjaar 2008 niet gestegen. De effecten van inflatie en aanvullende activiteiten zijn gecompenseerd door efficiencymaatregelen.. Het resultaat na aftrek van belastingen is met EUR 148,4 mln fors hoger dan het resultaat in het eerste halfjaar van 2008 (EUR 94,3 mln).

Dit hogere resultaat komt met name door de eenmalige baten van de transfer van de hoogspanningsnetten naar TenneT en lagere lasten door minder rentedragende schulden en een lagere rente. De investeringen zijn in het eerste halfjaar licht gedaald. Belangrijkste oorzaak hiervan is het uitblijven van opdrachten van derden (o.a. maatwerkaansluitingen en investeringen in wind- en warmtekracht koppelingen) tengevolge van de recessie. Mede vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid probeert Enexis dit te compenseren door extra te investeren in het vervangen van oudere netdelen.

 

Over Enexis

Enexis is de onafhankelijke netbeheerder in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland (Noordoost Polder), Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energiedistributie-netwerken.

Daarmee is Enexis de schakel tussen de 2,6 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met ruim 3.500 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energielevering. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rosmalen.