economie

28 sep 2014, 21:09

“Vergroening noodzaak én kans voor chemische industrie Noord-Groningen”, aldus oud-directeur AkzoNobel René Scheffers

“Vergroening noodzaak én kans voor chemische industrie Noord-Groningen”, aldus oud-directeur AkzoNobel René Scheffers

‘De chemische industrie hier in Noord-Groningen is nog steeds uiterst belangrijk. Niet alleen voor de Eemsdelta, maar voor heel Nederland. Maar liefst 15% van de complete Nederlandse chemieproductie komt uit dit gebied. Er werken hier zesduizend mensen. Die industrie staat nu onder druk door de hoge energielasten en de concurrentie met andere landen. Vanwege die werkgelegenheid is er alle aanleiding om de chemische industrie hier te behouden, te versterken en op lange termijn te vernieuwen’. Dat zegt René Scheffers, oud-directeur van AkzoNobel in Delfzijl met de website www.Eemsdelta.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

René Scheffers is onlangs teruggekeerd in Noord-Groningen om als ‘Clustercommissaris’ uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rapport van de ‘Commissie Willems’. Deze commissie - genoemd naar oud-president-directeur van Shell Nederland Rein Willems - bracht eerder dit jaar een rapport uit over de toekomst van de chemische industrie in de Eemsdelta.

 

 ‘Als de chemische industrie in de Eemsdelta wil overleven, dan is er maar één kans: dan zal men moeten kiezen voor vernieuwing en vergroening’, zo luidt kort samengevat het advies van de Commissie.

 

Regierol

‘Het bruist van de activiteiten om de chemische industrie in de Eemsdelta te vergroenen en te vernieuwen. Gelukkig maar, want de chemische industrie heeft het zwaar in noord-Groningen, vooral vanwege de hoge energieprijzen en de concurrentie op de wereldmarkt. Innovatie en vergroening is daarom noodzaak, dat is voor iedereen duidelijk. Omdat er hier zoveel verschillende initiatieven zijn, is een regierol wel zeer gewenst. En dat is een van de activiteiten die ik hier hoop te kunnen ontplooien.’ René Scheffers, die dit betoogt, is oud-directeur van AkzoNobel in Delfzijl. Hij was in het verleden in die functie intensief betrokken bij het behoud van de chemische industrie in Delfzijl en bij de oprichting van het Chemie Park aldaar. Vervolgens zette hij zijn loopbaan voort bij het hoofdkantoor van AkzoNobel in Amersfoort, waar hij tot zijn pensionering werkzaam bleef.

 

 

Dat de chemische industrie in de Eemsdelta moet streven naar innovatie en vergroening, heeft niet alleen te maken met duurzaamheidsoverwegingen. Het heeft ook een economisch motief: zuinig omgaan met energie. Immers, in Amerika gebruikt de chemische industrie goedkoop schaliegas en in China wordt goedkoper geproduceerd. ‘Dat we hier “groener” willen produceren, heeft echter ook te maken met het feit dat we onze “footprint” willen verbeteren en schoner willen produceren. De klanten vragen er ook om’, aldus René Scheffers. De chemische industrie kan geweldig profiteren van bijvoorbeeld de suikerindustrie. Suikerbieten vormen een zeer competitieve biomassa, waarmee ook relatief eenvoudig allerlei chemische producten zijn te maken.

 

Het volledige interview op:

 

www.eemsdelta.nl