economie

10 okt 2014, 09:09

Twee nieuwe leden-deskundigen SER Noord-Nederland; Willem Smink vertrekt

SER Noord-Nederland heeft twee nieuwe leden-deskundigen in het bestuur. Het gaat om Hilde Blank , Stedenbouwkundige en directeur van BVR, een adviesbureau voor Ruimtelijke Ontwikkeling. En Hugo Velthuijsen,  lector New Business & ICT en leading lector van het kenniscentrum Ondernemerschap bij de Hanzehogeschool.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de benoeming van Hilde Blank en Hugo Velthuijsen heeft SER Noord-Nederland met ingang van vandaag twee nieuwe leden-deskundigen. “De leden-deskundigen vormen de kennisbron van SER Noord-Nederland. Als lector heeft Hugo Velthuijsen veel ervaring met juist de toepasbaarheid van kennis en met Hilde Blank weten we ons ook verzekerd van een kritische blik van buiten de regio.” Aldus Frans Jaspers, voorzitter van SER Noord-Nederland.

 

Hilde Blank is Stedenbouwkundige en directeur van BVR, een adviesbureau voor Ruimtelijke Ontwikkeling. Ze woont in Rotterdam en werkt op het snijvlak van publieke, private en maatschappelijke belangen. Ze is afgestudeerd bouwkundige met de specialisatie stedenbouw aan de Technische Universiteit Delft. Ze heeft onlangs als een van de opdrachten vanuit BVR zitting gehad in de visitatiecommissie schaalvergroting agrarische sector bij de Provincie Groningen. Daarvoor maakte zij onderdeel uit van het kwaliteitsteam Noordervisie 2040 en was zij jurylid van de Anita Andriessenprijs, een prijs  ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit.

 

Hugo Velthuijsen is lector New Business & ICT en leading lector van het kenniscentrum Ondernemerschap bij de Hanzehogeschool. Hij is als wiskundige gepromoveerd aan de universiteit van Maastricht op het onderwerp kunstmatige intelligentie. In zijn wetenschappelijke loopbaan heeft hij zich beziggehouden met diverse onderwerpen uit de ICT, zoals kunstmatige intelligentie, software engineering en network & service control. Hij is een van de grondleggers van onderzoek op het gebied van service interactie. Voordat hij lector werd was hij werkzaam bij KPN als wetenschappelijk medewerker, business consultant en business manager.

 

De leden-deskundigen worden benoemd door het Dagelijks Bestuur van SNN. Twee jaar geleden heeft SER Noord-Nederland besloten tot een roulatie systeem van aan- en aftreden. Om die reden zullen nu twee nieuwe leden toetreden. Met de komst van Hilde Blank en Hugo Velthuijsen neemt de SER Noord-Nederland afscheid van Willem Smink (lid-deskundige Ruimtelijke Ordening) en Han Brezet (lid-deskundige Innovatie). Op 10 oktober a.s. zal tijdens de reguliere vergadering van SER Noord-Nederland van hen afscheid worden genomen.

 

De SER Noord-Nederland is een onafhankelijk adviesorgaan. De raad adviseert (gevraagd en ongevraagd) de drie noordelijke provincies i.c. het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en derden over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal- economisch en ruimtelijk economisch beleid in Noord-Nederland. In de SER Noord-Nederland zijn werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd en leden-deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening, innovaties, arbeidsmarkt en scholing, regionale economie en mondialisering.