economie

03 nov 2010, 21:09

Tekort aan ‘leerbanen’ in provincie Groningen; scholieren moeten vakopleiding staken

Net als vorig jaar is er in de provincie Groningen een tekort ontstaan aan leerbanen. Hierdoor dreigen 90 scholieren hun vakgerichte opleiding te moeten staken, vooral in de sectoren transport en logistiek, horeca en techniek. Het tekort is minder groot dan vorig jaar, mede dankzij het ‘herfstoffensief’, een initiatief van het regionale actieplan Werk in Zicht. Het herfstoffensief is een opmerkelijke samenwerking van de Werkpleinen, Noorderpoort en de samenwerkende kenniscentra (COLO). Deze organisaties nemen hiermee hun verantwoordelijkheid om voor de zoekende jongeren tijdig een geschikte leerbaan te vinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De leerbanen zijn een cruciaal onderdeel van de BBL-opleidingen (Beroeps Begeleidende Leerweg). De jongeren gaan hierbij gemiddeld één dag per week naar school en zijn vier dagen aan het werk. Ze moeten zelf vóór 1 december een leerbaan hebben gevonden. Lukt dit niet, dan moeten zij hun BBL-opleiding afbreken. Het risico is groot dat deze jongeren het onderwijs vaarwel zeggen, zonder diploma op zak. Het gevolg is ook dat er minder vakmensen worden opgeleid, terwijl daar in de toekomst juist veel vraag naar is.

Gericht op zoek
In het herfstoffensief dragen alle organisaties hun steentje bij. Noorderpoort heeft de scholieren die nog geen plek hebben gevonden, uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Daarin kregen zij te horen welke mogelijkheden er zijn om toch nog een leerbaan te krijgen. Medewerkers van de scholen zijn, op kosten van Werk in Zicht, getraind om een ‘vacaturegerichte intake’ te doen. Daarmee ontstaat een duidelijk beeld van het soort plekken dat de scholieren zoeken. Hiermee gaan de Werkpleinen, de school en de kenniscentra gericht op zoek naar leerbanen bij bedrijven en instellingen.

Proactief
De betrokken organisaties zijn dit schooljaar extra vroeg in actie gekomen, omdat vorig schooljaar plotseling een groot tekort aan leerbanen ontstond. Destijds zijn afspraken gemaakt om voor dit schooljaar tijdig op het tekort in te spelen. Dankzij deze proactieve houding hebben veel jongeren al een passende plek gevonden. Het succes is te danken aan de samenwerking tussen de uitvoerders van de verschillende partijen en aan de snelheid van handelen. De samenwerkingsafspraken blijven ook de komende jaren bestaan.

Werk in Zicht
Het herfstoffensief is opgezet en gefinancierd door Werk in Zicht. Dat is het regionale actieplan voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid in de provincie Groningen. Hierin werken gemeenten, UWV WERKbedrijf, ROC’s, kenniscentra en werkgeversorganisaties intensief samen. Het doel is om voor zo veel mogelijk jongeren een baan, leerbaan of stageplaats te vinden.