economie

29 jan 2013, 10:10

Suiker Unie boos na besluit Raad van de State

Suiker Unie is boos op de Raad van State die onlangs besloot een bestemmingsplan van de gemeente Groningen voor het gebied rondom de suikerfabriek in Hoogkerk te vernietigen. De bouw van twee nieuwe opslagsilo’s, volgens Suiker Unie hard nodig, staat daarmee op losse schroeven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Suiker Unie heeft een vijfde en zesde silo nodig na de sloop van de silo’s in Groningen. Omwonenden vinden de twee ‘torens’ van 55 meter een te grote aanslag op het woongenot. Bij de Raad van State uitten ze ook bezorgdheid over brand en ontploffingen. Het bestemmingsplan van de gemeente kon de goedkeuring van de Raad van State uiteindelijk niet wegdragen.

Volgens de Raad van State moet duidelijker worden aangegeven dat in de silo’s alleen opslag mag plaatsvinden. Ook had de gemeente meer met omwonenden moeten praten en rekening moeten houden met een kolonie zwaluwen.

Fabrieksdirecteur Bram Fetter is boos. Zeker nu de suikermarkt wordt geliberaliseerd en Suiker Unie verwacht meer te gaan produceren. Er is nu al te weinig opslagruimte. Fetter wil snel met de gemeente om tafel om een goed bestemmingsplan te maken en heeft goede hoop dat Suiker Unie alsnog twee silo’s mag bouwen.