economie

14 dec 2012, 10:10

Strop Groningen met grondexploitatie Groningen 4 miljoen groter dan gedacht

Door de economische crisis lukt het Groningen niet om gronden te verkopen aan bedrijven en bouwers. Eerder dit jaar was uitgerekend dat dat een strop zou kunnen opleveren van 40 miljoen, maar die strop blijkt nu 4 miljoen groter te zijn. Met name bij de woningbouwlocaties zijn de tegenvallers groter dan verwacht. De gemeente wil dit verlies u in een keer nemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De herziening van een aantal grote grondexploitaties valt in totaal 4 miljoen euro hoger uit dan het afgelopen voorjaar werd verwacht. Verwerking van de tot nu toe bekende gevolgen van de crisis, op basis van de regionale afspraken over woningbouw en bedrijventerreinen, leiden tot een negatief resultaat van 44 miljoen euro.


Met name bij de woningbouwlocaties zijn de tegenvallers groter dan verwacht. Door de verwerking van een aantal nieuwe project-specifieke risico’s is daarnaast een extra aanvulling van het weerstandsvermogen van 7 tot 10 miljoen euro noodzakelijk.

Door nu het verlies van 44 miljoen euro te nemen, verlaagt het college het risico van de betreffende grondexploitaties. Het college stelt de raad voor om 40 miljoen euro te dekken met de daarvoor getroffen voorziening in de jaarrekening 2011. Bij de totstandkoming van deze voorziening was al aangekondigd dat na de herziening van de grondexploitaties zou moeten worden bekeken of er aanvullende middelen nodig zouden zijn. Dat blijkt nu het geval.

Perspectief en actiepunten


De afgelopen tijd is noodzakelijkerwijs de meeste aandacht uitgegaan naar het bijstellen van de programma’s voor woningbouw en bedrijventerreinen (inclusief kantorenlocaties). Nu dat is gebeurd wil het college zich volop richten op het benutten van kansen en het creëren van nieuwe perspectieven.

Dat vraagt in de eerste plaats een andere manier van werken en ontwikkelen; met meer flexibiliteit, kleinere aantallen en meer samenwerking met eindgebruikers. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe gebiedsconcept voor Europapark.