economie

22 jan 2009, 10:10

SP roept PvdA en Groenlinks op Essent in publieke handen te houden

De SP-fractie in de Groningse gemeenteraad roept haar linkse bondgenoten op Essent in publieke handen te houden in lijn met het standpunt van die partijen in de Tweede Kamer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Raadslid Rosita van Gijlswijk: “Net zoals de SP maken de PvdA en Groenlinks zich grote zorgen over de voorgenomen overname van Essent door het Duitse RWE. Energie is een basisvoorziening, net als drinkwater en riolering. Zo iets belangrijks moeten we niet aan de vrije markt overlaten. Commerciële partijen denken aan de korte termijn, aan winst en aandeelhoudersbelang. Niet aan de door alle drie de partijen zeer gewenste de consumentenbescherming en investeringen in duurzame energie op de langere termijn.”

De woordvoerder van de PvdA-Kamerfractie – Diederik Samsom – noemt de aangekondigde overname onverstandig, omdat RWE volgens die partij geen natuurlijke partner is bij de gewenste verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Groenlinks is nooit voorstander geweest van marktwerking in de energiesector, zo verkondigde Tweede Kamerlid Kees Vendrik in het spoeddebat dat vorige week plaats vond.

“Alle reden om nu van de raadsfracties van PvdA en Groenlinks te vragen Essent in publieke handen te houden, zich daarvoor met de SP sterk te maken en gezamenlijk het college ervan te overtuigen dat door verkoop van de aandelen weliswaar op korte termijn een grote som geld beschikbaar komt, maar dat het economische belang, de consumentenbescherming en investeringen in duurzame energie op de langere termijn vele malen meer oplevert”, aldus Van Gijlswijk.