economie

14 okt 2014, 15:03

Rolinde Weide-Gernaat nieuwe directeur Regio Groningen Assen

Het dagelijkse bestuur van de Regio Groningen Assen (RGA), waarin twaalf noordelijke gemeentes en de provincies Groningen en Drenthe samenwerken, heeft een nieuwe directeur aangewezen. Vanaf 1 januari 2015 zal Rolinde Weide-Gernaat de directietaken overnemen van interim directeur Lies de Klerk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Rolinde Weide-Gernaat, zelf opgegroeid in het Noorden, is de afgelopen jaren in diverse functies bij het Rijk werkzaam geweest op het snijvlak van politiek, bestuur en ambtenarij. Ze verwacht haar Haagse netwerk te kunnen inzetten bij het dienen van de belangen van de Regio Groningen Assen.   

Regio Groningen-Assen heeft eind 2013 een nieuwe koers uitgezet voor de regionale samenwerking. De focus ligt op het versterken van het economisch kerngebied, van de kwaliteit van stad en land en van de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio.