economie

16 jan 2013, 09:09

Raadscommissie vergadert over uitbreiding P+R in Haren

Vanmiddag, 16 januari, om 16.30 uur vergadert de raadscommissie Beheer & Verkeer van de Groningse gemeenteraad onder meer over de uitbreiding van de P+R in Haren. Ook over het stopzetten van de regiotram wordt gedebatteerd. De vergadering is live te volgen via groningen.nl/gemeenteraad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De P+R in Haren is sinds januari 2008 in gebruik en dat is een groot succes. Daarom wordt nu voorgesteld deze uit te breiden, eerst met 500 plaatsen en daarna nog eens met 500 plaatsen. Het college legt een voorstel aan de raad voor met onder andere een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Haren op dit terrein.

Verder wordt in de commissie op verzoek van de fractie van GroenLinks gedebatteerd over het stopzetten van het project Regiotram en komt de geluidsoverlast van evenementen in het Stadspark aan de orde op verzoek van de fractie van de Stadspartij. Ook de stand van zaken ten aanzien van de Ring Zuid wordt besproken.